Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Degree of Deformation and Aging Time on Mechanical Properties and Microstructure of Aluminium Alloy with Zinc / Wpływ Stopnia Odkształcenia I Czasu Starzenia Na Właściwośi Mechaniczne I Mikrostrukturę Stopu Aluminium Z Cynkiem

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Sha (2004), Acta Mater, 52. ; Cardoso (2011), Mater Sci Eng, 528. ; Li (2008), Nonferr Metal Soc, 18, 541, doi.org/10.1016/S1003-6326(08)60095-3 ; Robson (2002), Mater Sci Technol, 18, 607, doi.org/10.1179/026708302225003622 ; Furukawa (1996), Acta Mater, 44, 4619, doi.org/10.1016/1359-6454(96)00105-X ; Valiev (2010), Scripta Mater, 63. ; Barter (1990), Materials Technical Memorandum, Aircraft. ; Li (2009), Sci China Ser E, 52. ; Zang (2012), Nonferr Metal Soc, 22, 2638, doi.org/10.1016/S1003-6326(11)61511-2 ; Warner (2006), Mater Sci Forum, 519. ; Lang (2012), Mater Des, 39. ; Lin (2013), Mater Sci Eng, 588. ; Li (2012), Metal Soc, 22, 546. ; Stiller (1999), Mater Sci Eng, 270. ; Liu (2006), Mater Sci Forum, 519. ; Wert (1981), Metall Transaction, 12, 1267, doi.org/10.1007/BF02642340 ; Dobrzynska (2006), of, Arch Met And Mater, 51. ; Shen (2009), Nonferr Metal Soc, 19, 1405, doi.org/10.1016/S1003-6326(09)60041-8 ; Cai (2007), Acta Mater, 55. ; Sha (2004), Surf Interface Anal, 36. ; Wang (2008), Mater Sci Eng, 494. ; Li (2009), Mater Process Tech, 209.

DOI

10.1515/amm-2015-0483

×