Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Degree of Deformation and Aging Time on Mechanical Properties and Microstructure of Aluminium Alloy with Zinc / Wpływ Stopnia Odkształcenia I Czasu Starzenia Na Właściwośi Mechaniczne I Mikrostrukturę Stopu Aluminium Z Cynkiem

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×