Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Milling Time on Microstructure and Properties of AA6061/MWCNTS Composite Powders / Wpływ Czasu Mielenia Na Strukturę I Własności Proszk Ów Kompozytowyc H AA6061/MWCNTS

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×