Szczegóły

Tytuł artykułu

Composite Nickel Coatings Produced on 6XXX Series Aluminium Alloys with the Addition of Vanadium / Kompozytowe Powłoki Niklowe Wytwarzane Na Stopach Aluminum Serii 6XXX Z Dodatkiem Wanadu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×