Szczegóły

Tytuł artykułu

Od profesjonalistów do ekspertów: przemiany zawodów specjalistycznych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Typ

Artykuły

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×