Details

Title

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОТОПИТЕЛЬНО- ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ БУДУЩЕГО

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2013

Numer

No 6

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×