Details

Title

Wizualne i sprawnościowe doświadczanie przez biorców przeszczepu kończyny górnej zrekonstruowanego ciała – studium socjomedyczne

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2015

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Type

Ciało Zapis Społecznej Wiedzy Doświadczeń –i

Identifier

ISSN 0039-3371

×