Szczegóły

Tytuł artykułu

Wizualne i sprawnościowe doświadczanie przez biorców przeszczepu kończyny górnej zrekonstruowanego ciała – studium socjomedyczne

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Ciało Zapis Społecznej Wiedzy Doświadczeń –i

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×