Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Properties of Ni and Ni/Al2O3 Coatings Electrodeposited at Various Current Densities

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×