Szczegóły

Tytuł artykułu

Format naszych czasów. O książce Mirosławy Marody Jednostka po nowoczesności (recenzja z: Mirosława Marody, Jednostka po nowoczesności)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×