Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekonomia dzielenia się? Między racjonalnym wyborem a towarzyskością. Próby socjologicznych interpretacji zjawiska „wspólnych przejazdów (carpooling)”

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×