Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem etykietowania i stygmatyzacji wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Socjologiczna analiza zjawiska

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×