Szczegóły

Tytuł artykułu

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕКОГО РЕЖИМА ПРЯМОТОЧНОГО ПАРОВОГО КОТЛА ПРИ ПОДПИТКЕ ВОДОЙ, ПРОШЕДШЕЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКУЮ ВОДОПОДГОТОВКУ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×