Szczegóły

Tytuł artykułu

Barrier Structures on the Basis of Graded-Band-Gap CdHgTe Obtained by Evaporation-Condensation-Diffusion Method

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×