Szczegóły

Tytuł artykułu

Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów grupowych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×