Szczegóły

Tytuł artykułu

Międzypokoleniowe transmisje pamięci. Na podstawie badań we wsiach świętokrzyskich

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×