Szczegóły

Tytuł artykułu

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК, ВОЗНИКАЮЩИХ В ОБЪЕМЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИИ ВАЛКА

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 7

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×