Szczegóły

Tytuł artykułu

Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×