Szczegóły

Tytuł artykułu

Polska gospodarka w świadomości społecznej 2012–2014 (recenzja z: Krzysztof Zagórski, Andrzej K. Koźmiński, Witold Morawski, Katarzyna Piotrowska, Gavin Rae, Marta Strumińska-Kutra, Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012–2014)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×