Szczegóły

Tytuł artykułu

ELASTIC HYSTERESIS DETERMINATION FOR THE SKIN OF TOMATO FRUIT DURING UNIAXIAL TENSION TEST

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×