Szczegóły

Tytuł artykułu

Wzrost wartości nieruchomości na skutek podziałów nieruchomościi budowy urządzeń infrastruktury technicznej na przykładzie gminy Mielno

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×