Szczegóły

Tytuł artykułu

APPLICATION OF THE AKAIKE INFORMATION CRITERION FOR AN ASSESSMENT OF SUGAR BEET CROP DISTRIBUTION.

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

×