Szczegóły

Tytuł artykułu

повышение качественных показателей энтомологическогопрепарата трихограммы и определения экономической эффективности его производства

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×