Szczegóły

Tytuł artykułu

природакоррозионно-механического изнашивания оборудования пищевой и перерабатывающейпромышленности

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

×