Szczegóły

Tytuł artykułu

THE PROBLEM OF PERFORMANCE LIFE OF STRUCTURAL ELEMENTS UNDER THE CONDITIONS OF THERMAL FATIGUE

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×