Szczegóły

Tytuł artykułu

оценивание влияния конструктивно-компоновочных схемэнергосредств на комплектование агрегатов на их базе

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×