Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Specific Conditions on Cu, Ni, Zn and Al Recovery from PCBs Waste Using Acidophilic Bacterial Strains

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×