Szczegóły

Tytuł artykułu

Measurement the Thermal Profile of Steelmaking Ladle with Subsequent Evaluation the Reasons of Lining Damage

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2016

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Príhoda (1992), Neue Hutte, 37. ; Yh (2003), of Metal, Scandinavian Journal, 32. ; Jančar (2014), Metalurgija, 53.

DOI

10.1515/amm-2016-0053

×