Szczegóły

Tytuł artykułu

INFLUENCE OF OPERATONAL FACTORS ON REDISTRIBUTION OF WHEEL PAIRS VERTICAL LOADS UPON RAILS

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11a

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×