Szczegóły

Tytuł artykułu

THE EXERGETIC ANALYSIS FOR PREDICTING OF ENERGY EFFICIENCYOF THE HYDRAULIC DRIVE SYSTEMS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×