Szczegóły

Tytuł artykułu

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШТАМПОВХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВАИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2014

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×