Szczegóły

Tytuł artykułu

APPICATION OF COMPLEX POWER FUEL MADE OF COAL-ENTERPRISES WASTES PRODUCTION TECHNOOGY USING NEW BINDING MATERIALS

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11a

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×