Szczegóły

Tytuł artykułu

Forecast Models Of Electric Energy Consumption By Village Recipients Over A Long-Term Horizon Based On Fuzzy Logic

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2011

Numer

No 11c

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

×