Szczegóły

Tytuł artykułu

Structure and Soft Magnetic Properties of the Amorphous Alloys: Fe61Co10Ti3-xY6+xB20 (x = 0, 1)

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×