Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identyfikator

ISSN 1231-8515
×