Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Heat Treatment on the Magnetization Process (Within Strong Magnetic Fields) for the Alloy: Fe61Co10Y8Cu1B20

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×