Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of fried dishes assortment on chosen properties of post-frying soybean oils as raw material for production of engine biofuels

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×