Szczegóły

Tytuł artykułu

Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 15

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×