Details

Title

Powolny proces dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 15

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808
×