Szczegóły

Tytuł artykułu

Badanie przez działanie. O zastosowaniu techniki wideo w polityce społecznej

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 15

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×