Szczegóły

Tytuł artykułu

Conceptual bases of the organizational and technological providing ecologically of safe mining production

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×