Szczegóły

Tytuł artykułu

Czwartki u Ekonomistów. Jubileusz profesora Tadeusza Kowalika w listopadzie 2011 roku

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 16

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×