Szczegóły

Tytuł artykułu

The development of means for dust cleaningas an important direction for air improvement in the foundry

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×