Details

Title

Od redakcji

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

×