Details

Title

Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808
×