Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of a Skew Rolling Process for Producing a Stepped Hollow Shaft Made of Titanium Alloy Ti6Al4V

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×