Szczegóły

Tytuł artykułu

Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 17

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×