Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling Methods of Magnetohydrodynamic Phenomena Occurring in a Channel of the Device Used to Wash Out the Spent Automotive Catalyst by a Liquid Metal

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×