Details

Title

Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Polityki Społecznej UW ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Identifier

ISSN 1640–1808
×