Szczegóły

Tytuł artykułu

Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Polityki Społecznej UW ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×