Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast — na przykładzie Polski, Francji i Kanady

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×